Järvakandi valla jäätmekava on kaasajastamisel ning aastateks 2016- 2021 koostatud kava eelnõu on avalikul väljapanekul 4.- 25.11.

Jäätmekava eelnõu avalikustamise tulemuste alusel toimub 26.11.2015 kell 15.00 vallamajas koosolek.

Eelnõu on tutvumiseks siin ja tööpäeviti vallamajas.