NB! Raha kanda Järvakandi Vallavalitsuse arveldusarvele: EE63 2200 0011 2007 4258

Märksõna KOKKUTULEK ja nimi (neiupõlvenimi), lennu number ja/või lõpetamise aasta.