Algamas on VIII üle-eestiline õpilaste kunstikonkurss-näitus MINU KLAAS 2015

Klaasist ja klaasiteemalisi töid kogutakse 1.05 - 1.06.2015 Järvakandi Aleviraamatukogus
 
 
 "Ajanäitaja", Mauri Otsus, juhendaja Eve Koha, Tallinna Kunstigümnaasium. MINU KLAAS 2013 Grand Prix ja Publikulemmik
 "Ajanäitaja", Mauri Otsus, juhendaja Eve Koha, Tallinna Kunstigümnaasium.
MINU KLAAS 2013 Grand Prix ja Publikulemmik
 
Eesti Kunstiakadeemia klaasikunsti osakonna juhataja prof. Mare Saare on öelnud: 
"Läbi selle konkursi jõuab teave klaasikunstist, selle võimalustest ja keerukatest, kuid samas ülipõnevatest tehnoloogiatest Eesti koolide õpilasteni, arendades nende ilumeelt, kunstimaitset ja teadlikkust, rajades eeldused – isegi juhul, kui kunstist ei kujune tulevikus valitud tööala – et kasvamas oleks kultuuri tundev ja sellest süvitsi huvituv kodanik. 
 
Seniste konkursside tulemused on olnud põnevad ja üllatavalt kunstiküpsed. Konkurss inspireerib õpilasi uurima klaasi ajalugu, tegemisviise ja tutvuma klaasikunsti teostega, süvenema nende sisusse. Konkursitöödest korraldatud näitused on jõudnud kunstipubliku ja kooliõpilasteni ning äratanud rohket tähelepanu.
 
Eesti Kunstiakadeemia klaasikunsti osakond on väga tänulik kõigile konkursi korraldajaile ning ootab alati huviga konkursi tulemusi, ent mõne aja pärast juba ka õppida tulla soovijaid, kes on saanud innustust just tänu sellele konkursile."

Ootame konkursile 1-12 klasside õpilaste klaasist ja klaasiteemalist kujutavat kunsti ning kirjanduslikku omaloomingut. T
öid  hinnatakse kolmes vanuserühmas: I–IV klass, V–IX klass ja X–XII klass ning igas teema valdkonnas eraldi.
Hindamiskomisjoni komplekteerib žürii esimees, Eesti Kunstiakadeemia klaasikunsti emer.prof. Maie-Ann Raun professionaalsetest kunstnikest, kirjanikest ja õpetajatest. 
 
Eripreemiad antakse ka parimatele õpetajatele lähtuvalt konkursil osalevate õpilaste arvukusest ja konkursi tulemustest.

Kõigest täpsemalt konkursi juhendis