Uudised

TEADAANNE!

Neljapäev , Jan 18 2018
2187

Järvakandi Kultuurihalli 30. Jõulupeo fotogalerii

Esmaspäev , Jan 08 2018
2108

Filmi-ja fotokursus

Esmaspäev , Jan 08 2018
1737

Lp linnade liidu liikmed

Reede , Dets 22 2017
1698

Koduste laste jõulupakid

Neljapäev , Dets 14 2017
1674

JÄRVAKANDI PÄÄSTEKOMANDO PAKUB TÖÖD PÄÄSTJALE

Teisipäev , Dets 12 2017
1772

OÜ Järvakandi Kommunaal annab teada

Esmaspäev , Dets 11 2017
1956

Volikogu 13.12.2017

Esmaspäev , Dets 11 2017
1509

Sihtrühmapõhise toote arendamise ja turundamise koolitused

Teisipäev , Nov 21 2017
1576

Aasta vahetamise pidu Järvakandi Kultuurihallis

Esmaspäev , Nov 20 2017
2045

Järvakandi Igainimese Jõulupidu - 30

Esmaspäev , Nov 20 2017
1879

Jõululaat Järvakandi Kultuurihallis

Esmaspäev , Nov 20 2017
1869

Klaverikontsert

Esmaspäev , Nov 20 2017
1538

Pealkiri

Akti nr

Redaktsiooni kehtivus

Üüri piirmäära kehtestamine

3

01.11.2014 - …

Järvakandi Klaasimuuseumi teenuste hindade kehtestamine

2

15.04.2014 - …

Hinnavalemi kinnitamine ja soojuse piirhinna kehtestamine OÜ Järvakandi Soojusele

11

01.10.2008 - …

Järvakandi valla kriisikomisjoni põhimääruse kehtestamine

4

01.05.2010 - …

Järvakandi valla omandis olevate eluruumide üürile andmisel kasutatavate üürilepingu vormi ja tingimuste ning eluruumi üleandmise akti ja vastuvõtmise akti vormide kinnitamine

11

08.11.2010 - …

Järvakandi Aleviraamatukogu tasuliste teenuste hindade kehtestamine

13

01.01.2011 - …

Järvakandi gümnaasiumi teenuste hinnakiri

8

01.06.2011 - …

Järvakandi Hooldekodu töötajate koosseisude ja töötasude kinnitamine

24

16.03.2013 - …

Järvakandi Aleviraamatukogu töötajate koosseisu ja töötasude kinnitamine

21

16.03.2013 - …

Järvakandi Vallavalitsusele alluvate töötajate koosseisu ja töötasude kinnitamine

26

16.03.2013 - …

Järvakandi Kultuurihalli töötajate koosseisu ja töötasude kinnitamine

22

16.03.2013 - …

Haridusasutuste juhtide töötasude kehtestamine

7

16.03.2013 - …

Järvakandi Klaasimuuseumi töötajate koosseisu ja töötasude kehtestamine

4

16.03.2013 - …

Töötasude eurole üleviimine

25

01.01.2011 - …

Järvakandi Vallavalitsuse infoturbepoliitika

28

19.12.2010 - …

Järvakandi Vallavalitsuse infosüsteemi kasutamise eeskiri

29

01.01.2011 - …

Järvakandi Eakate Päevakeskuse teenuste hinnakirja kinnitamine

1

01.02.2011 - …

Järvakandi valla teede ja tänavate sulgemise taotluse ja loa vormide kinnitamine

3

11.04.2011 - …

Alevi tänavavalgustuse väljalülitamine suveperioodiks

4

11.04.2011 - …

Järvakandi valla lasteaeda Pesamuna vastuvõtu ja väljaarvamise kord

5

01.05.2012 - …

Toidupäeva maksumuse kehtestamine Järvakandi Gümnaasiumis

6

16.09.2012 - …

Tervisekomisjoni töökorra kinnitamine

2

01.10.2015 - …

Järvakandi jäätmete kokkukandepunktis vastuvõetavate jäätmete liigid ja hinnad

18

01.07.2015 - …

Järvakandi kooli töötajate koosseisu kinnitamise kord

5

01.09.2015 - …

Järvakandi Lasteaed Pesamuna pedagoogide palga alammäära kinnitamine

20

20.04.2015 - …

Järvakandi Lasteaed Pesamuna personali koosseisu kinnitamine

4

25.07.2015 - …

Järvakandi Hooldekodu kohamaksumuse kehtestamine

5

01.01.2015 - …

Ajalehes Järvakandi Kaja reklaamihindade kehtestamine

9

01.01.2016 - …

Järvakandi Avatud Noortekeskuse ruumide ja tehniliste vahendite rendi- ning teenuste hindade kehtestamine

1

01.11.2015 - …

Sauna lahtioleku aeg ja saunapiletite hinnad

19

01.01.2014 - …

Järvakandi Avatud Noortekeskuse töötajate koosseisu kehtestamine

4

01.06.2015 - …

Isikliku sõiduauto kasutamise kulude hüvitise piirmäärade kehtestamine

1

07.02.2016 - …

Järvakandi valla eelarvest makstavate täiendavate sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord

4

01.04.2016 - …

Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel

2

01.04.2016 - …

Järvakandi valla sotsiaalteenused ning nende kasutamise tingimused ja kord

5

01.04.2016 - …

Hoolduse seadmise, hooldaja määramise ja hooldajatoetuse maksmise kord

3

01.04.2016 - …

Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi kasutamise kord

6

06.06.2016 - …