Uudised

TEADAANNE!

Neljapäev , Jan 18 2018
2187

Järvakandi Kultuurihalli 30. Jõulupeo fotogalerii

Esmaspäev , Jan 08 2018
2108

Filmi-ja fotokursus

Esmaspäev , Jan 08 2018
1737

Lp linnade liidu liikmed

Reede , Dets 22 2017
1699

Koduste laste jõulupakid

Neljapäev , Dets 14 2017
1674

JÄRVAKANDI PÄÄSTEKOMANDO PAKUB TÖÖD PÄÄSTJALE

Teisipäev , Dets 12 2017
1772

OÜ Järvakandi Kommunaal annab teada

Esmaspäev , Dets 11 2017
1956

Volikogu 13.12.2017

Esmaspäev , Dets 11 2017
1509

Sihtrühmapõhise toote arendamise ja turundamise koolitused

Teisipäev , Nov 21 2017
1576

Aasta vahetamise pidu Järvakandi Kultuurihallis

Esmaspäev , Nov 20 2017
2046

Järvakandi Igainimese Jõulupidu - 30

Esmaspäev , Nov 20 2017
1879

Jõululaat Järvakandi Kultuurihallis

Esmaspäev , Nov 20 2017
1869

Klaverikontsert

Esmaspäev , Nov 20 2017
1538

Pealkiri

Akti nr

Redaktsiooni kehtivus

Huvihariduse toetamise korra kehtestamine

8

08.09.2013 - …

Järvakandi Aleviraamatukogu kasutamise eeskiri

9

16.11.2012 - …

Järvakandi Aleviraamatukogu põhimääruse kinnitamine

11

03.06.2007 - …

Järvakandi Avatud Noortekeskuse arengukava aastateks 2011-2016 kinnitamine

4

15.04.2011 - 31.12.2016

Järvakandi Avatud Noortekeskuse põhimäärus

3

15.04.2011 - …

Järvakandi Gümnaasiumi arengukava aastateks 2013- 2016 kinnitamine

7

07.06.2013 - 31.12.2016

Järvakandi Gümnaasiumi hoolekogu moodustamise kord ja töökord

1

03.02.2014 - …

Järvakandi Hooldekodu põhimääruse kehtestamine

4

29.02.2012 - …

Järvakandi Kooli põhimääruse kehtestamine

2

01.09.2015 - …

Järvakandi Kultuurihalli põhimääruse kehtestamine

13

01.10.2009 - …

Järvakandi lasteaed Pesamuna arengukava aastateks 2016-2019 kinnitamine

9

11.01.2016 - 31.12.2019

Järvakandi valla 2016. aasta eelarve vastuvõtmine

1

05.04.2016 - 31.12.2016

Järvakandi valla arengukava kehtestamine

2

01.01.2015 - 31.12.2025

Järvakandi valla eelarvestrateegia kehtestamine

10

25.10.2015 - …

Järvakandi valla ehitusmäärus

7

01.05.2007 - …

Järvakandi valla jäätmehoolduseeskirja kehtestamine

8

01.06.2008 - …

Järvakandi valla jäätmekava 2016-2021 vastuvõtmine

8

11.01.2016 - 31.12.2021

Järvakandi valla lasteaed Pesamuna lasteaiatasu määrad ja tasumise kord

5

01.05.2012 - …

Järvakandi valla lasteaia põhimääruse kehtestamine

12

03.10.2010 - …

Järvakandi valla põhimääruse uue redaktsiooni kehtestamine

24

01.02.2009 - …

Järvakandi vallas noorte projektlaagri pidamise tingimuste ja korra ning projektlaagri pidamise loa väljastamise korra kehtestamine

1

10.02.2013 - …

Järvakandi valla säästva energiamajandamise arengukava kinnitamine

5

11.07.2014 - …

Järvakandi valla teede nimekirja kehtestamine

1

25.07.2015 - …

Järvakandi Vallavalitsuse teenistujate koosseis ja palgamäärad

4

01.01.2011 - …

Järvakandi vallavara valitsemise kord

13

01.11.2010 - …

Järvakandi Vallavolikogu liikmete arvu määramine ja valimisringkonna moodustamine

10

03.07.2009 - …

Järvakandi valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise eeskiri

10

01.01.2013 - …

Järvakandi valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskiri

11

01.01.2013 - …

Jäätmevaldajate registri pidamise korra uue redaktsiooni kinnitamine

7

04.04.2011 - …

Kohanimede määramine

10

01.06.2008 - …

Kohanimede määramine Järvakandi vallas

18

01.03.2010 - …

Kohanime määramine

2

03.03.2008 - …

Maamaksumäära kehtestamine

1

29.01.2011 - …

Maamaksust vabastamine

18

01.11.2008 - …

Munitsipaalkorterite üürile andmise ja kasutamise korra kehtestamine

14

01.12.2010 - …

Müügipiletite hindade kehtestamine

17

01.01.2011 - …

Teede ja tänavate sulgemise maksu kehtestamine

5

04.04.2011 - …

Teede registreerimine riiklikus teeregistris

19

23.12.2007 - …

Tee seisunditaseme kehtestamine

10

25.10.2015 - …

Töötasude ja hüvituse kinnitamine

24

06.04.2013 - …

Õpilaskodu moodustamine Järvakandi Gümnaasiumi juurde

12

04.10.2002 - …

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava kehtestamine aastateks 2010-2025

10

01.08.2010 - 31.12.2025