Uudised

TEADAANNE!

Neljapäev , Jan 18 2018
2188

Järvakandi Kultuurihalli 30. Jõulupeo fotogalerii

Esmaspäev , Jan 08 2018
2109

Filmi-ja fotokursus

Esmaspäev , Jan 08 2018
1737

Lp linnade liidu liikmed

Reede , Dets 22 2017
1699

Koduste laste jõulupakid

Neljapäev , Dets 14 2017
1675

JÄRVAKANDI PÄÄSTEKOMANDO PAKUB TÖÖD PÄÄSTJALE

Teisipäev , Dets 12 2017
1772

OÜ Järvakandi Kommunaal annab teada

Esmaspäev , Dets 11 2017
1956

Volikogu 13.12.2017

Esmaspäev , Dets 11 2017
1510

Sihtrühmapõhise toote arendamise ja turundamise koolitused

Teisipäev , Nov 21 2017
1577

Aasta vahetamise pidu Järvakandi Kultuurihallis

Esmaspäev , Nov 20 2017
2046

Järvakandi Igainimese Jõulupidu - 30

Esmaspäev , Nov 20 2017
1879

Jõululaat Järvakandi Kultuurihallis

Esmaspäev , Nov 20 2017
1870

Klaverikontsert

Esmaspäev , Nov 20 2017
1539

 • Üldplaneering

  ÜLDPLANEERING 2009

  • Järvakandi valla üldplaneering 2009 seletuskiri, põhikaart, lisad (1; 2)
  • Järvakandi valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne
  • Järvakandi valla üldplaneering kehtestatud

 • Detailplaneeringud

  • Turu tn 1 ja 3 detailplaneering on avalikul väljapanekul alates 16.04.-13.05.2012.a. Materjalidega on võimalik tutvuda Järvakandi vallamajas E-N kl 8-17 (lõuna 12-13.00) ja reedel 8-15. Detailplaneeringu eesmärk on 1 korruselise kauplusehoone ja parkla rajamine, plan.ala suurus 6500m². Kinnistud kavandatakse liita üheks ärimaa sihtotstarbega krundiks. Detailplaneering sisaldab üldplaneeringu põhilahenduse muutmise ettepanekut rajada piirdeaed ärimaa ja eramaa Tallinna mnt 31 vahele. Vaata kaardilt!

   

  • Detailplaneering Turu 1. ja 3 Detailplaneeringuga Turu tn 1 ja 3 määratakse ära ehitusala kavandatava Grossi kaubamaja jaoks. Olemasoleva turu hoonestuse ja ülekasvanud puude asemele tuleb parkla. Praegune parkla Tallinna mnt ääres jääb kasutusele. Planeeritav kaubamaja on märgitud detailplaneeringule siniselt ja ehitataksealates praegusest puumajast alates ning endise segusõlme asukohale.Detailplaneeringu eskiislahendust tutvustav avalik arutelu toimub Järvakandi vallamajas 27.02.2012 kell 15.00 .Detailplaneering on avalikul väljapanekul alates 05.03.-01.04.2012.a. Materjalidega on võimalik tutvuda Järvakandi vallamajas E-N kl 8-17 (lõuna 12-12.45) ja reedel 8-15. Detailplaneeringu eesmärk on kauplusehoone ja parkla rajamine, planeeritava ala suurus 6500m². Kinnistud kavandatakse liita üheks ärimaa sihtotstarbega krundiks. Detailplaneering sisaldab üldplaneeringu põhilahenduse muutmise ettepanekut ärimaa ja tootmismaa üleminekuala piiride täpsustamise osas.  Vaata kaardilt!
  • Eidapere tee ja 1.Mai tn vahelise ala detailplaneering Detailplaneeringu kehtestamine - Järvakandi Vallavolikogu 17.juuni 2009.a  otsus nr 14 Eidapere tee ja 1.Mai tn vahelise ala detailplaneering - seletuskiripõhijoonis, lähteülesanne (1;2); asendiplaanid (1;2)
  • Uue tänava lõunapoolse külje, Kooli tn ja Tallinna mnt vahelise ala detailplaneering Algatatud Järvakandi Vallavolikogu 27.02.2008.a. otsusega nr 5 Teostatakse topo-geodeetililisi mõõdistustöid. Töö valmis 05.02.2009.a Topo-geodeetiline alusplaan
  • Järvakandi alevi Kaupluse ja Oja tänavate vahelise ala ning Nõlva tn läänepiirkonna ühepereelamute kvartalite detailplaneerimine Kinnitatud Järvakandi Vallavolikogu 27.06.1996.a määrusega nr 7 Planeeringu seletuskiri Planeeringu joonistega saab tutvuda Järvakandi vallamajas.
  • Rahu tn 18 asuva kinnistu detailplaneering Põhijoonisseletuskirisituatsiooniskeem tuletõrje väline veevarustustehnovõrkude koondplaantugiplaan. Planeeringu kehtestamine
  • Ujula tn 1 ja Ujula tn 3 kinnistute ja bussijaama parkla detailplaneering. Algatatud Järvakandi Vallavalitsuse 17.09.2008.a korraldusega nr 161 Teostatakse topo-geodeetilisi mõõdistustöid. Töö valmis 05.02.2009 Topo-geodeetiline alusplaan 1.leht ja 2.leht

 • Teemaplaneeringud