Uudised

TEADAANNE!

Neljapäev , Jan 18 2018
1183

Järvakandi Kultuurihalli 30. Jõulupeo fotogalerii

Esmaspäev , Jan 08 2018
1083

Filmi-ja fotokursus

Esmaspäev , Jan 08 2018
979

Lp linnade liidu liikmed

Reede , Dets 22 2017
950

Koduste laste jõulupakid

Neljapäev , Dets 14 2017
884

JÄRVAKANDI PÄÄSTEKOMANDO PAKUB TÖÖD PÄÄSTJALE

Teisipäev , Dets 12 2017
956

OÜ Järvakandi Kommunaal annab teada

Esmaspäev , Dets 11 2017
1005

Volikogu 13.12.2017

Esmaspäev , Dets 11 2017
776

Sihtrühmapõhise toote arendamise ja turundamise koolitused

Teisipäev , Nov 21 2017
837

Aasta vahetamise pidu Järvakandi Kultuurihallis

Esmaspäev , Nov 20 2017
1167

Järvakandi Igainimese Jõulupidu - 30

Esmaspäev , Nov 20 2017
1067

Jõululaat Järvakandi Kultuurihallis

Esmaspäev , Nov 20 2017
1089

Klaverikontsert

Esmaspäev , Nov 20 2017
874

Toimub valijatele valijakaartide saatmine

Anname teada, et sel nädalal saadetakse valijatele valijakaarte. Nii elektroonsed kui paberil valijakaardid peaksid jõudma valijateni hiljemalt järgmise nädala esmaspäeval. Sel korral on posti teel saadetavad valijakaardid A4 suuruses ja volitud kolmeks. Sinna kantakse kõigi ühel aadressile elavate valijate andmed, st et üks valijakaart läheb ühele aadressile. Juhul kui aadressil elab üle 10 valija, siis saadetakse igaühele eraldi valijakaart.

Allpool mõned küsimused ja vastused, mis võivad ka teieni jõuda.

 

Mis paber see on, mis mulle toodi?

Valijakaart on riigipoolne informatiivne teavitus valijale valimiste kohta.  Seal on teave, et  kus, millal ja kuidas saab hääletada. Seda ei pea võtma valimisjaoskonda kaasa.

 

Kust saadi minu aadress ja andmed, et mulle valijakaart saata?

Valijakaartide saatmise korraldab Siseministeerium rahvastikuregistrisse kantud andmete alusel. Kaardile on kantud rahvastikuregistri andmetel sellele aadressile registreeritud isikud, kes saavad nendel valimistel hääletada.

 

Miks mina/minuga koos elav isik ei ole saanud valijakaarti?

-         Isikul ei ole hääleõigust nendel valimistel (hääleõiguse osas vt allpool).

-         Isik saab elektroonilise valijakaardi.

Elektrooniline valijakaart saadetakse kõigile valijatele, kelle ametlik @eesti.ee e-posti aadress on Riigiportaalis Eesti.ee suunatud. Need saadetakse samaaegselt paberil valijakaartidega, kuid võib juhtuda, et paberil valijakaart jõuab sellele aadressile varem. Lisaks märgime, et e-valijakaarti ei pea välja printima, et seda kaasa jaoskonda võtta ning elektrooniline valijakaart ei tähenda, et valija peaks elektroonselt hääletama. Hääletada saab alati ka valimisjaoskonnas kohapeal.

-         Isiku elukoha andmetena ei ole rahvastikuregistrisse kantud aadressi, kus ta reaalselt elab.

Isik peaks esitama sel juhul elukohateate oma õigete elukoha andmete rahvastikuregistrisse kandmiseks. Kui ka isik teeb sellisel juhul oma elukoha andmed rahvastikuregistris korda, siis valijakaarti enam uuele aadressile ei saadeta ning elukoha andmetes pärast 15.09.  toimunud muudatust arvesse ei võeta (st ta on selle valimisjaoskonna nimekirjas, kus oli tema Rahvastikuregistri järgne elukoht 15.09.).

-         Isiku elukoha andmeteks on rahvastikuregistris linna või valla täpsusega aadress.

Sellisel juhul isik on küll valijate nimekirjas, kuid paberil valikaarti isikule ei saadeta. Küll saadetakse neile valijatele e-valijakaart, kui tema ametlik @eesti.ee aadress on suunatud.

-         Isiku elukoha andmetena on rahvastikuregistrisse kantud välisriigi elukoha andmed.

Sellisel juhul, kui isik on asunud püsivalt tagasi elama Eesti ja ta esitab oma Eesti elukoha andmed rahvastikuregistrisse kandmiseks, lisatakse ta ka valijate nimekirja. Samas ei saadeta talle enam valijakaarti.

-         Isikul üldse puuduvad elukoha andmed rahvastikuregistris.

Sellisel juhul saab ta esitada oma elukoha andmed rahvastikuregistrisse kandmiseks ning ta lisatakse KOVVS § 30 lg 1 p 1 alusel valijate nimekirja. Lisaks kantakse elukoha andmed registrisse eelhääletamise esimesest päevast kuni valimispäevani (st 5.10.-15.10.) viivitamata ning ruumi omaniku nõusoleku puudumisel KOV täpsusega;

-         Isik esitas oma elukoha andmed vahetult enne valijate nimekirja lukkuminemist ja tema elukoha andmete muudatust ei jõutud rahvastikuregistris hiljemalt 15.09. teha, mistõttu valijakaart saadeti 15.09. seisuga registris olevale aadressile.

KOV-il on elukoha andmete rahvastikuregistrisse kandmiseks või kandmisest keeldumiseks aega 10 tööpäeva elukohateate saamisest, kuid samas on registrisse kantud elukoha andmetel õiguslik tähendus elukohateate saabumisest arvates. Seega isikud, kelle elukohateade on saabunud hiljemalt 15.09., kuid kelle elukoha andmete muutmise kanne tehakse  rahvastikuregistrisse hiljem, on vastava linna- või valla elanikeks alates elukohateate saabumise hetkest ja nad kantakse hiljem selle linna või valla valijate nimekirja. Samas ei saadeta neile tagantjärele uuele aadressile valijakaarti.

-         Isikul ei ole postkasti, see on lukustamata ja valijakaart võib olla ära võetud vms

 

Minu aadressile saadetud valijakaardile olid märgitud isikud, kes siin ei ela?

Kui isikud enam ei ela sel aadressil ja neil ei ole õigust seal elada, siis on ruumi omanikul võimalik esitada avaldus nende isikute elukoha aadressi muutmiseks pöördudes linna- või vallavalitsuse poole. Võimalik on teha seda ka e-teenusena Eesti.ee-s.

 

Isik avaldab soovi, et ta enam ei taha saada valijakaarti.

Valijakaart saadetakse kõigile valijatele. Kes ei soovi saada paberil valijakaarti, võib saada selle elektroonselt. Selleks tuleb suunata oma ametliku @eesti.ee e-posti-aadressi igapäevaselt kasutatavale meiliaadressile. Seda saab teha Eesti.ee-s. Valijakaardi saamisest loobuda ei ole võimalik.

 

Kust saab lisaks valijakaardile teavet selle kohta, kuhu ma hääletama pean minema?

Veebilehel valimised.rahvastikuregister.ee oma võimalik vaadata erinevaid valimisjaoskondade andmeid. Aadressi sisestades on võimalik näha aadressile vastava valimisjaoskonna andmeid. Veebilehel on kirjas nii hääletamisruumi aadress, lahtiolekuaeg kui ka see, kas jaoskonnas saab eelhääletada või on jaoskond lahti ainult valimispäeval. Samuti saab vaadata hääletamisruume kohalike omavalitsuste kaupa. Rakenduse ülal paremas nurgas on link ka eesti.ee portaalile https://www.eesti.ee/portaal/valimised.kodanik, kus on igaühel võimalik vaadata temaga seotud personaalset valimisinfot. Personaalne valimisinfo on Eesti.ee portaalis nii eesti, vene kui ka inglise keeles.  

 

Teadmiseks, kes on üldse hääleõiguslikud kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel:

Hääleõigus on järgmistel valimispäevaks (st 15.10.2017) 16-aastaseks saanud isikutel, kelle elukoha andmetena on rahvastikuregistrisse kantud vastav vald või linn:

- Eesti kodanikul;

- muu Euroopa Liidu liikmesriigi kodanikul;

- välismaalasel, kes elab Eestis pikaajalise elaniku elamisloa või alalise elamisõiguse alusel (st et tähtajalise elamisloa või -õiguse alusel Eestis elades ei ole see võimalik). Välismaalane on isik, kes ei ole Eesti ega muu Euroopa Liidu liikmesriigi kodanik.

Valimistel ei ole hääleõigust isikul, kes on valimisõiguse osas teovõimetuks tunnistatud ning samuti isikul, kes on kohtu poolt süüdi mõistetud kuriteos ja kannab vanglakaristust.