Tutvustus

Järvakandi alev on välja kasvanud 1879. aastal Järvakandi valla lõunasoppi Isakõnnu küla maadele rajatud klaasikojast ja selle ümber kujunenud töölisasulast.

Järvakandi Kultuurihall

Omanäoline tore maja, toredad tegemised, toredad inimesed... Tulge meile külla, teid ootavad maja avatud uksed ja inimeste avatud meel!

Sport ja vabaaeg

Järvakandis toimuvad spordisündmused ja vabaaja veetmise võimalused!

  • Spordiüritused
  • Vabaaja veetmise võimalused

Uudised

SÕIDAME TANTSU – JA MUUSIKALAVASTUSELE ,, EESTI PILDID“!

Kolmapäev , Jan 28 2015
6

JÄRVAKANDI LUMEOVAAL XI 2015

Teisipäev , Jan 27 2015
49

Liini nr .16 Rapla - Järvakandi hommikuste väljumiste muudatus.

Teisipäev , Jan 27 2015
57

Volikogu 28.01.2015

Esmaspäev , Jan 26 2015
55

Elektrilevi OÜ plaaniline elektrikatkestus

Esmaspäev , Jan 26 2015
63

Järvakandi Päästekomando pakub tööd!

Neljapäev , Jan 22 2015
118

KULTUURIHALL I teada andmine!

Neljapäev , Jan 15 2015
209

ALUSTAB SEENIORIDE TANTSUKLUBI!

Neljapäev , Jan 08 2015
208

Psühhiaatrilised haiged saavad abi Rapla haigla statsionaaris ja polikliinikus

Esmaspäev , Jan 05 2015
197

Muudatused riikliku matusetoetuse seaduses

Teisipäev , Dets 30 2014
240

Rakvere Teatri etendus MEIE, MEHED

Teisipäev , Dets 30 2014
240

Muudatused sotsiaalkindlustuse vallas alates 1. jaanuarist 2015

Esmaspäev , Dets 29 2014
287

Järvakandis saab suusatada!

Pühapäev , Dets 28 2014
272

Suvekuudel on tekitanud Teis pahameelt meie alevi joogivesi, tema maitse ning lõhn. Siiani püsib alevirahval arusaamine justkui oleks uus puurkaev rajatud valele kohale ja tekitaks halba maitset. Uus puurkaev projekteeriti ja rajati Eesti Geoloogiakeskuse Hüdroloogia osakonna poolt ettenäidatud kohale (Tallinna mnt 15) ning on kasutusel selle aasta algusest. Ühtlasi renoveeriti ka eelmine nn. vana puurkaev Nõlva tänava lõpus. Paralleelselt on töös mõlemad puurkaevud ning mõlemad pumbajaamad on varustatud vee puhastamiseks ühesuguse filtersüstee-miga.

Maapõuest väljapumbatava vee puhastamisel kasutatakse kemikaale, mis peavad tagama joogivee, mis vastaks Terviseameti poolt kehtestatud mikrobioloogiliste ja  keemiliste näitajatele. Viimased magistraaltrassidest 16.08.13 võetud veeproovide analüüsiaktid näitasid vee vastavust nõuetele st. näitajad olid alla piirnormi.

Pumbajaamadest veetrassi suunatav vesi käivitab magistraaltrassides ning ka hoo-nete enda torustikes mikrobioloogilise protsessi, mille tulemusena varasematel aastatel toruseintele settinud setted lõhustatakse. See protsess iseenesest tekitabki magistraaltrassis ning ka elamute veetorustikus vee hägususe ning ka nn. mullalõhna ja maitse. Keskmine ööpäevane tarbimine on alevis ainult 80 m3. Mida väiksem on vee tarbimine, seda kauem vesi torustikes seisab ning kvaliteet halveneb.

Käesoleva aasta II ja III kvartalis oleme omalt poolt teostanud trassipesu st. oleme välja lasknud tuletõrjehüdrantide kaudu torustikus seisva vee, et kiirendada veetorustikest setete väljapesu.

Uus plaaniline trassipesu on neljapäeval 05.09.2013 kella 9-19-ni. Sel ajavahemikul soovitame mitte kasutada vett, kuna seekord lisame omalt poolt trassi suruõhku, et hõlbustada sette lahtitulekut toruseintelt.

Tööde lõpetamise järel soovitame tarbijail KINDLASTI puhastada maja- ja korterisisesed veefiltrid.

                                              

OÜ Järvakandi Kommunaal