LASTEAED PESAMUNA KODUKORD

 

  1. √úLDS√ĄTTED

 

1.1.¬† Kodukord l√§htub koolieelse lasteasutuse seadusest ja sellest tulenevatest √Ķigusaktidest.

1.2.  Kodukord on avalikustatud lasteaia kodulehel ja kättesaadav ka paberkandjal esimese korruse stendidel.

1.3.  Lasteasutuse kodukorra koostab direktor ja selle kinnitab hoolekogu.

1.4.  Kodukord on lastele, vanematele ja lasteasutuse töötajatele täitmiseks kohustuslik.

1.5.¬† Lasteaeda v√Ķtame vastu k√Ķiki¬† soovijaid, esmaj√§rjekorras aga teeninduspiirkonnas elavaid lapsi, kelle vanematel on vastav soov.

1.6.¬† Esmakordselt lasteaeda tulekul tuleb lapsevanemal esitada j√§rgmised dokumendid: sooviavaldus, arstit√Ķendi vastav vorm, √§rakiri lapse s√ľnnitunnistusest.

 

  1. LAPSE LASTEASUTUSSE TOOMINE JA KOJU VIIMINE, LAPSE PUUDUMINE

 

2.1.  Lasteasutus on avatud 7.00-18.00. Lasteasutus on turvafirma valve all alates

       18.00-st.

¬†2.2 Lasteasutuse lahtiolekuaega l√ľhendatakse ¬†rahvusp√ľhale ja riigip√ľhale eelneval p√§e-

¬†¬†¬†¬†¬†¬† val kolme tunni v√Ķrra.¬†¬†

   

2.3. Vastavalt vajadusele on lasteasutuse direktoril √Ķigus liita r√ľhmi ja teha muudatusi

¬†t√∂√∂korralduses (suvekuudel, koolivaheaegadel, p√ľhade eelsetel p√§evadel, t√∂√∂tajate haigestumisel ja koolitustel osalemisel).

 

2.4. Lasteasutuse r√ľhmad t√∂√∂tavad p√§evareŇĺiimi ja p√§evakava alusel, mis vastavad laste ¬†ealistele ja ps√ľhholoogilistele vajadustele.

2.5. Lapsevanem j√§rgides r√ľhma p√§evakava toob lapse lasteasutusse enne √Ķppe- ja ¬†

¬†¬†¬†¬†¬† ¬†kasvatustegevuse algust ja viib ta sealt √§ra endale sobival ajal. Vajadusest l√Ķuna ajal

¬†¬†¬†¬† ¬†¬†laps lasteasutusest √§ra viia, teavitab lapsevanem sellest hommikul v√Ķi enne puhkeaja

¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† ¬†algust oma r√ľhma t√∂√∂tajat, et mitte h√§irida teiste laste puhkeaega.

2.6. Lapsevanem teavitab tervishoiut√∂√∂tajat v√Ķi r√ľhma t√∂√∂tajat, kui laps tuleb lasteaeda ¬†

¬†¬†¬†¬†¬†¬† hiljem, haigestub v√Ķi mingil muul p√Ķhjusel lasteaeda ei tule, hiljemalt kella 9.00-ks, et ¬†

             planeerida laste toitlustamiseks vajaminevaid koguseid. Kui lapsevanem pole lapse  

             puudumisest teatanud, tasub ta selle ja järgneva päeva eest.

2.7. Lapse turvatunde tagamiseks on oluline, et last tooks ja viiks    

             lasteasutusse/lasteasutusest tema vanemad.

2.8. Lapsevanem annab isiklikult lapse √ľle r√ľhma t√∂√∂tajale ning j√§rele tulles v√Ķtab lapse ¬†

¬†¬†¬†¬†¬†¬† vastu r√ľhma t√∂√∂tajalt.

2.9. R√ľhma t√∂√∂tajal on √Ķigus laps √ľle anda ka vanemate poolt eelnevalt tutvustatud ja ¬†

¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† volitatud esindajatele. Vajadusel kirjalik avaldus r√ľhma √Ķpetajale.

2.10. R√ľhma t√∂√∂tajal on √Ķigus keelduda last √ľle anda joobetunnustega inimesele.

      2.11. Juhul, kui lapsele ei ole lasteasutuse lahtioleku ajal järgi tuldud, siis kontakteerub          

¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† ¬†¬†r√ľhma t√∂√∂taja v√Ķimalusel telefoni teel lapse vanematega v√Ķi vanema m√§√§ratud

¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† ¬†¬†¬†kontaktisikuga ning teavitab olukorrast direktorit. Kui vanemaga √ľhenduse v√Ķtmine

¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† ¬†¬†eba√Ķnnestub v√Ķi vanem ei tule lapsele j√§rele, teavitab r√ľhma t√∂√∂taja politseid ¬†¬†¬†

               lasteasutusse jäetud lapsest ja järgnevalt toimitakse politsei korralduste järgi.

 

3.      LAPSE TERVISE, HEAOLU JA ARENGU TOETAMINE

3.1. Vanem informeerib lasteasutuse direktorit kirjalikult lapse terviseseisundist  

¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† tulenevatest eritingimustest, mille alusel personal kohandab v√Ķimaluse korral

¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† p√§evakava, kasvukeskkonda ning √Ķppe- ja kasvatustegevuse korraldust.

3.2. Lasteasutusse ei lubata last, kui lapse terviseseisund v√Ķib kahjustada lapse enda v√Ķi

       teiste tervist.

3.3. R√ľhma t√∂√∂taja j√§lgib lapse terviseseisundit lasteasutusse vastuv√Ķtul ja seal viibimise ¬†

¬†¬†¬†¬†¬†¬† ajal ning teavitab lapse tervise-¬† v√Ķi k√§itumish√§iretest tervishoiut√∂√∂tajat, lapsevanemat

             ja vajadusel direktorit.

3.4. Lasteasutuses ei anta lapsele ravimeid. Juhul kui arst on lapse kroonilise terviserikke  

¬†¬†¬†¬†¬†¬† korral m√§√§ranud lapsele ravimite manustamise, v√Ķib erandjuhul (nt diabeet)

¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† lasteasutuses anda ravimeid √ľksnes vanema vastutusel ja kokkuleppel lasteasutuse ¬†

             tervishoiutöötajaga.

3.5. Lapse nakkushaigusesse haigestumisel teavitab vanem √Ķpetajat v√Ķi tervishoiut√∂√∂tajat ¬†¬†

¬†¬†¬†¬†¬†¬† esimesel v√Ķimalusel.

3.6. Lasteasutus avaldab vanematele teadetetahvlil teate lasteasutuses levivast

       nakkushaiguse puhangust, nimetamata seejuures haigestunud ja nakkuskahtlusega 

       laste nimesid.

3.7. Alati on Teil v√Ķimalus seoses lapse tervisega tekkinud k√ľsimuste korral konsulteerida ¬†

       lasteasutuse  tervishoiutöötajaga.

3.8. Lapse lasteasutuses haigestumise v√Ķi vigastuse korral kutsub lasteasutuse t√∂√∂taja ¬†¬†vajadusel kiirabi ja v√Ķtab √ľhendust lapse vanemaga. Vanema v√Ķi kiirabi tulekuni v√Ķimaldatakse lapsel vajadusel lamada j√§relevalve all ning antakse haigestunud v√Ķi vigastatud lapsele kiirabi kohale j√Ķudmiseni esmast abi.

3.9. Laps ja lapse riided  on lasteaeda tulles puhtad,  riided on terved ning lapse välimus

 korrastatud. Juhul, kui laps on pesemata ja riided mustad on lasteasutuse töötajal  

¬†√Ķigus laps koju saata, teavitades sellest lapsevanemat.

3.9. Lapsel on kaasas isiklikud h√ľgieenivahendid: kamm, taskur√§tt, vahetuspesu.

3.10.Lapsele on soovitav kanda libisemiskindla tallaga ja kindlalt jalas p√ľsivaid ¬†

¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† jalan√Ķusid, et v√§hendada komistamis- ja kukkumisohtu.

3.11.Lapsel on √Ķueriided, peakate ja jalan√Ķud l√§htuvalt ilmastikust. Liikumistegevuseks ¬†

        on vajalik spordiriietus.

3.12.Lapse riietel ei tohi olla ohtlikke pikki nööre, salle, jt ohtlikke detaile.

3.13.Lapsel on kapis vahetusriided juhuks, kui riided saavad m√§rjaks v√Ķi m√§√§rduvad.

3.14.Et √§ra hoida riiete kadumist v√Ķi vahetusse minemist, soovitame need varustada lapse

        nimega.

3.15.K√Ķik lasteasutuses olevad lapsed osalevad √Ķuetegevustes. Last tuppa j√§tta ei ole

¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† v√Ķimalik, kuna sel ajal teostatakse r√ľhma koristust ja tuulutamist.

3.16.Soodsate ilmastikutingimuste korral toimuvad v√Ķimalikult paljud laste tegevused

¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† lasteasutuse √Ķues.

4.      TURVALISUSE TAGAMINE

4.1. Lasteasutuse t√∂√∂tajad koos omavalitsusega loovad lasteasutuse f√ľ√ľsilise ja

¬†¬†¬†¬†¬†¬† ps√ľhhosotsiaalse keskkonna, mis on ohutu, turvaline ja pakub lastele erinevaid

¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† m√§ngu-, √Ķpi- ja loovtegevusi ning kehalise aktiivsuse edendamise v√Ķimalusi.

4.2. Lapsed, vanemad ja lasteasutuse töötajad on kohustatud viivitamatult teavitama

¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† r√ľhma t√∂√∂tajat v√Ķi lasteasutuse direktorit laste ja lasteasutuse t√∂√∂tajate vaimset ja

¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† f√ľ√ľsilist turvalisust ohustavatest olukordadest.

4.3. Laste ja lasteasutuse t√∂√∂tajate vaimset ja f√ľ√ľsilist turvalisust ohustavate olukordade

lahendamine ja meetmete rakendamine toimub lasteasutuse kriisimeeskonna poolt

vastavalt hädaolukorra lahendamise plaanile.

4.4. Lasteasutuses on m√§ngu- ja v√Ķimlemisvahendeid, mille konstruktsioon, m√Ķ√Ķtmed ja

pindade viimistlus vastavad lapse eale ning kasvule ja tagavad ohutu kasutamise.

Ronimisredeleid, spordi- ja m√§nguv√§ljaku ning v√Ķimlemisvahendeid kontrollitakse jooksvalt personali poolt.

4.5. Lastele on seatud hoonest v√Ķi territooriumilt v√§ljaliikumise piirangud. Laps v√Ķib

¬†¬†¬†¬†¬†¬† hoonest ja territooriumilt lahkuda koos lasteasutuse t√∂√∂tajaga direktori loal v√Ķi

¬†¬†¬†¬†¬†¬† lahkuda koos vanemaga v√Ķi vanema poolt eelnevalt m√§√§ratud isikuga.

4.6. Laste lahkumine lasteasutuse ruumidest ja territooriumilt lasteasutuse töötaja

teadmata ning v√Ķ√Ķraste isikute omavoliline p√§√§s lasteasutuse ruumidesse on keelatud.

4.7. Vanemad, lasteasutuse töötajad ja lapsed sulgevad enda järel värava. Üle aia ronimine

             on keelatud.

4.8. Lasteasutuse t√∂√∂korraldusega on tagatud, et kogu r√ľhma t√∂√∂aja jooksul vastavad

¬†¬†¬†¬†¬†¬† √Ķpetaja v√Ķi √Ķpetajat abistava t√∂√∂taja ning laste suhtarvud koolieelse lasteasutuse

             seaduses sätestatud piirnormidele.

4.9. Laste puhke- v√Ķi magamise ajal on laste juures √ľks r√ľhma t√∂√∂taja.

4.10. Juhul, kui laste √Ķues oleku ajal on √ľhel r√ľhma t√∂√∂tajal p√Ķhjendatud vajadus minna

¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† ¬†osade lastega tuppa, peab teine r√ľhma t√∂√∂taja tagama √ľlej√§√§nud r√ľhma laste

¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† ¬†turvalisuse √Ķuealal.

4.11.√ēppek√§igu ajal t√§naval liigeldes on lapsed ja r√ľhma t√∂√∂tajad helkurvestides.

4.12.Jalgrattaga, t√Ķukerattaga v√Ķi rulluiskudega s√Ķidul peavad lapsed kandma kiivrit ja

¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† soovitavalt ka p√Ķlve-, k√ľ√ľnarnuki- ja randmekaitsmeid.

4.13. Lapsel on lubatud lasteasutusse kaasa tuua oma m√§nguasju vastavalt r√ľhmas kokku-

         lepitud reeglitele.

4.14. Lasteasutusse ei tooda kaasa lapsele ohtlikke ja v√§givaldseid m√§nge √Ķhutavaid

         mänguasju.

4.15. Lasteaeda ei tooda kaasa mobiiltelefone ega muid nutiseadmeid.

 

5. KOOST√Ė√Ė

 

¬†¬†¬†¬†¬† 5.1. Hea koost√∂√∂ lapsevanemate ja r√ľhma t√∂√∂tajate vahel on eelduseks, et laps tunneks

¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† ennast lasteasutuses turvaliselt, oleks r√Ķ√Ķmus, √Ķpihimuline ja leiaks palju s√Ķpru.

¬†¬†¬†¬†¬† 5.2. Lasteasutuses toimuvatest s√ľndmustest ja igap√§evastest tegemistest saate teavet

¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† kodulehe, stendide ja r√ľhma kuuplaanide ning tegevuskavade kaudu.

¬†¬†¬†¬†¬† 5.3. Lasteasutuse ruumides teretage koos lapsega k√Ķiki kohalolijaid ja vastutulijaid.

¬†¬†¬†¬†¬† 5.4. R√§√§kige √Ķpetajale kodustest juhtumistest, mis v√Ķiksid m√Ķjutada Teie lapse p√§eva, siis

¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† suudame last paremini m√Ķista.

      5.5. Juhul, kui muutuvad Teie kontaktandmed (aadress, telefoni nr), siis teavitage sellest

¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† r√ľhma√Ķpetajat.

      5.6. Tutvuge laste töödega, jälgige nende edusamme, olge iga päev kursis laste      

             tegemistega.

¬†¬†¬†¬†¬† 5.7. K√ľsimuste v√Ķi lahendust vajavate olukordade¬† korral p√∂√∂rduge julgelt eelk√Ķige

¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† r√ľhma√Ķpetaja v√Ķi √Ķpetaja abi poole, vajadusel direktori v√Ķi hoolekogu liikme poole

¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† n√Ķu ja abi saamiseks. Leiame koos sobivad lahendused kohapeal.

¬†¬†¬†¬† 5.8. Lasteasutuse √ľritustel ja pidudel vastutab lapsevanem hea selle eest, et kaasas olevate

¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† pere nooremate v√Ķi vanemate laste k√§itumine on koosk√Ķlas heade k√§itumistavadega.

 

  1. LASTEAIATASU, VASTUV√ēTMISE JA V√ĄLJAARVAMISE KORD

 

6.1.  Lapse toidukulu päevamaksumuse otsustab hoolekogu.

6.2.  Toidukorrast loobumise korral esitab lapsevanem direktorile vastava avalduse.

6.3.  Vanemate poolt kaetavate muude kulude (osalustasu) määra kehtestab kohalik omavalitsus.

6.4.¬† √ēppe- ja toitlustuskulu tasub lapsevanem eelneva kuu arvutustel p√Ķhineva arve alusel

hiljemalt iga kuu 25-ks kuupäevaks.

6.5.¬† Lapse lasteaeda vastuv√Ķtu ja lahkumise taotlemiseks esitab lapsevanem lasteasutuse

direktorile avalduse.

6.6.¬† Lasteasutuse direktor v√Ķib lapse k√§skkirja alusel lasteasutusest v√§lja arvata, kui

¬†¬†¬†¬†¬†¬† lapsevanem ei ole √Ķppe- ja toitlustuskulu tasunud kahe kuu jooksul alates makse-

¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† t√§htaja m√∂√∂dumist, teavitades lapsevanemat eelnevalt kirjalikult v√Ķi e- maili teel.

6.7.  Makseraskuste puhul peab lapsevanem koheselt pöörduma kirjalikult avaldusega

direktori v√Ķi vallavalitsuse raamatupidaja poole.

 

LASTEAIA KODULEHT www.jarvakandi.ee/pesamuna